مرحله دوم

شرکت ماهوند خراسان به جهت قدردانی از حمایت مصرف کنندگان ، جشنواره هدایای ماهانه در نظر گرفته است. برای شرکت در قرعه کشی شماره سریال به همراه نام شهر خود را به شماره ۳۰۰۰۸۰۱۱۱۲۱۳۱۴ پیامک کنید.