کنسرو در بسته بندی شیشه

منظور از کنسرو کردن، پختن حبوبات یا سبزیجات و قرار دادن آن‌ها در محیط استریل شده است. به طورکلی کنسرو کردن روشی است برای نگهداری از غذا و هم‌چنین به خوردنی‌های نگهداری شده به این صورت کنسرویجات گفته می‌شود. در روش کنسرو کردن، ماده خوردنی در یک قوطی یا ظرف قرار می‌گیرد و پس از بستن سر قوطی یا ظرف، هوا دیگر به ماده غذایی راه نمی‌یابد و این باعث طولانی‌تر‌شدن مدت نگهداری مواد درون قوطی می‌شود. قوطی‌های کنسرو می‌توانند بزرگ، کوچک، مکعبی، استوانه‌ای، پلاستیکی، شیشه‌ای و آلومینیومی باشند.

کنسرو ذرت شیرین

محتویات : ذرت شیرین ، شکر سفید 3% ، نمک خوراکی ، تصفیه شده صنایع غذایی 3/1 درصد ، آب آشامیدنی

وزن خالص: 20+_480

وزن آبکش : حداقل 59 درصد

کنسرو نخود سبز شیشه

محتویات : نخود سبز ، نمک خوراکی تصفیه شده صنایع غذایی 4/1 درصد ، آب آشامیدنی

وزن خالص :15+_500 گرم

وزن آبکش : حداقل 58 درصد

کنسرو مخلوط سبزیجات

محتویات : نخود سبز ، هویج ، ذرت ، شکر سفید 2% ، نمک خوراکی تصفیه شده صنایع غذایی 35/1 درصد ، سرکه تقطیری با اسیدیته 11% ، آب آشامیدنی

وزن خالص : 480+_20

وزن آبکش : حداقل 58 درصد