گروه صنایع غذایی ماهونــــــدخراسان

برنامه ریزی درجهت بالنده شدن منابع انسانی بعنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان ازطریق آموزش،انگیزش وتوسعه فرهنگ مشارکت
برقراری ارتباطات موثرباگروههای برون سازمانی ودرون سازمانی جهت ارتقاءسلامت وکیفیت محصولات ارائه شد
تولیدمحصولات بهداشتی،ایمن،ماندگاروقابل استفاده بارعایت قوانین واستانداردهای ملی وبین المللی
تلاش مستمرجهت افزایش اعتماد،اعتقادورضایت مصرف کنندگان شرکت ازطریق تولیدوعرضه محصولات سالم

منتخب معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان در سال های 1393 و 1394

منتخب معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان در سال های 1393 و 1394

صدای مشتری : 05135413531

تلفن کارخانه : 05135413532 - ۷ خط ویژه

ایمیل : mahvandco@yahoo.com

ایمیل : info@mahvand.co